Tag med CLEAN til Cape Town

Tag med CLEAN til Cape Town

I forbindelse med International Cleantech Networks (ICN) årsmøde inviteres CLEANS medlemmer til at deltage i en spændende forretningsrejse til Cape Town i Sydafrika d. 16.-19. maj 2016.

Årsmødet finder sted samtidig med Afrikas største forsyningskonference, African Utility Week, som bl.a. fokuserer på elproduktion, vandteknologi, energilagring, mv. Ud over deltagelse i præsentationer og paneldebatter, får konferencedeltagerne mulighed for at deltage i networking-aktiviteter med cleantechorganisationer fra Afrika og hele verden. Der vil på turen også blive arrangeret særlige netværksarrangementer for ICNs medlemmer, hvor der bliver lejlighed til at stifte bekendtskab med repræsentanter fra cleantechvirksomheder, der er tilknyttet CLEANS søsterklynger. Informationer, program og tilmelding kan du finde på ICN’s hjemmeside.

Sydafrika har i de seneste par år gennemgået en imponerende udvikling på cleantechområdet med betydelige vækstmuligheder inden for vedvarende energi, energieffektivitiet, vandteknologi og affaldshåndtering. Programmet vil derfor også byde på gode muligheder for at møde lokale sydafrikanske cleantechvirksomheder, solcelleinstallationer o. lign., hvor der vil blive sat møder op med lokale virksomhedsrepræsentanter. GreenCape, cleantechklynge i Cape Town, har udgivet en række markedsrapporter, som giver et fint overblik over fremtidsmulighederne for den sydafrikanske cleantechsektor. Rapporterne, som er særligt relevante for deltagere på turen, kan læses i sin fulde længde på GreenCapes hjemmeside.

Mød CLEANs søsterklynger

På ICN’s årsmøde i Sydafrika deltager en lang række af CLEANs søsterklynger fra Europa, Nordamerika og Afrika. Årsmødet i Sydafrika får også deltagelse af to nye klynger, som netop er blevet optaget af ICN: Sustainable Business Hub Sweden fra Malmø, og cleantechklyngen TWEED fra Belgien. CLEAN deltager i samarbejder med disse klynger på en lang række projekter, heriblandt C40-projektet, Scale-Up, ReCIRCLE m.fl.

C40: CLEAN er sammen med ICN leder af C40-projektet, som er et partnerskab med fokus på implementering af cleantechløsninger for nogle af verdens største byer, og  på at bekæmpe klimaændringer. C-40-projektet vil være i særligt fokus under besøget i Cape Town, idet Sydafrika har en række byer, som er med i projektet.

Scale-Up: Projektet fokuserer på at skabe de optimale betingelser for at udbrede små og mellemstore virksomheders cleantech-innovationer ud til større virksomheder og skabe positiv grobund for forretningsmuligheder. Fra ICN deltager både CLEAN og Cleantech Delta i projektet.

ReCIRCLE: Projektet arbejder på at forbedre urban affaldshåndtering igennem tæt samarbejde med cleantechklynger i Europa. Blandt projektdeltagerne finder man bl.a. CLEAN og OREEC.

 

Læs mere og kom i kontakt med CLEANs søsterklynger her.