C40-byer kan nu ansøge om deltagelse i City Solutions Platform

Under COP21 i december lancerede CLEAN, C40 og International Cleantech Network (ICN) projektet City Solutions Platform (CSP). Projektet vil fremme byers samarbejde med den private sektor på et tidligt stadie i udviklingen af innovative klimaløsninger i byerne.

CSP bliver en global platform, hvor byer kan søge løsninger til de konkrete klimaudfordringer, de står overfor. Dette gøres muligt i et partnerskab mellem byerne, lokale og globale virksomheder, CLEAN, det internationale netværk af cleantech-klynger, ICN, samt C40, det globale netværk for byer.

CSP er et pilotprojekt og løber over en periode på to år frem mod december 2017. Projektet er muliggjort via støtte fra Realdania og industripartnere Danfoss, Hitachi og RTI.

Københavns Kommune er ligeledes involveret i projektet, som en ”observer city”, og har tidligere samarbejdet med CLEAN bl.a. omkring muliggørelsen af København og Region Hovedstadens nye Big Data Platform – City Data Exchange – og bidrager først og fremmest med viden herfra i forhold til offentlige-private samarbejder.

C40-byer kan nu ansøge om deltagelse i projektet

CSP har netop åbnet op for første fase, hvor C40-byerne kan ansøge om deltagelse i projektet med en konkret klimaudfordring. Byerne har modtaget en invitation med en interessetilkendegivelses formular, hvori udfordringen skal konkretiseres. Processen for interessetilkendegivelse (EOI) løber indtil 1. august, hvorefter ansøgningerne evalueres. Det er planen at 4-6 byer vil blive udvalgt til at deltage i det videre pilotprojekt-forløb.

Læs mere om projektet i dette blogindlæg: Call for C40 cities to apply to the City Solutions Platform