2-dages kursus: Danmarks integrerede energisystem

Efteruddannelse til fremtidens energimedarbejdere

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og værktøjer, der sikrer kendskab til det danske energisystems opbygning og funktion samt indblik i den kommende udvikling.

Kurset giver overblikket, der reducerer den nuværende barriere for at tænke på tværs af energiområderne. Kurset giver et indblik i virkemåden af det samlede energisystem, samt et overblik over de vigtigste mekanismer, der styrer udviklingen og driften af systemet. Deltagerne kommer op i helikopteren og får overblikket og får kendskab til en struktur, som efterfølgende dagligt kan bruges til at øge forståelsen af energisystemet.

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i energisektoren og hos energimyndighederne, der ønsker at få et overblik over energisystemet og energisektoren:

  • Ny-ansatte ledere og medarbejdere, der ønsker en introduktion til energisektoren
  • Ledere og medarbejdere, der har arbejdet med specifikke problemstillinger, og som ønsker at få et overblik

Kurset henvender sig til alle faggrupper:

  • Økonomer
  • Jurister
  • Ingeniører
  • Teknikere
  • Administrative medarbejdere