Seminar om Bæredygtig energi

En bæredygtig energiforsyning er en forudsætningfor, at den grønne omstilling i Aarhus kan lade sig gøre.

Fokusområde

En bæredygtig energiforsyning er en forudsætningfor, at den grønne omstilling i Aarhus kan lade sig gøre. Aarhus har måske verdens mest veludbyggede fjernvarmenet i en storby. Det giver store muligheder ifht. integration af vedvarende energi i varmeforsyningen. Storskala integration af el i et helt fjernvarmenet er der ikke mange erfaringer med i verden (hvis der er nogen), og det kræver langsigtet planlægning og nytænkning. Derfor arbejdes der med udfordringen: ”Hvordan får vi integreret el i fjernvarmenettet i Aarhus i større skala?”

Baggrund

Aarhus Kommune skal have en ny klimaplan, der sætter rammen for arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år. Det er stor opgave, der kræver, at alle løfter i flok. Derfor er du og din virksomhed inviteret til at være med i processen.

På fire seminarer kommer du ind i maskinrummet for klimaarbejdet. Hvert seminar fokuserer på et af fire hovedområder, der skal arbejde med at omstille Aarhus til vedvarende energi og sænke CO2 -udslippet. De største udfordringer giver de største muligheder Klimaindsatsen rummer store muligheder for Danmark. På de fire seminarer får du mulighed for at sætte dit præg på den kommende klimaplan og nye initiativer. På seminarerne skal der arbejdes med forskellige virkemidler og scenarier for at skubbe på omstillingen. Deltagerne skal også arbejde med bud på løsninger på konkrete udfordringer.

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder:
• Grøn transport (23. februar, kl. 09.00-15.00)
• Bæredygtig energi  (26. februar, kl. 09.00-15.00)
• Fremtidens industri (29. februar, kl. 09.00-15.00)
• Bæredygtigt byggeri (4. marts, kl. 09.00-15.00)

Alle områder er essentielle for at indfri ambitionen om Aarhus som bæredygtigt bysamfund. Netop fordi klimaindsatsen berører hele bysamfundet Aarhus, er der behov for at løse opgaven i fællesskab. På baggrund af analysearbejde, har Aarhus Kommune udvalgt de fire fokusområder, der rummer de største udfordringer for at omstille Aarhus til et bæredygtigt samfund.