Infomøde om udbud og prækvalifikation vedr. genanvendelse af byggeaffald i Kolding

CLEAN og partnere inviterer virksomheder og videnaktører med relation til nedrivningsbranchen og genanvendelse af byggeaffald til informationsmøde.

På informationsmødet vil der være mulighed for at høre mere om prækvalifikation og udbuddet samt stille spørgsmål til processen og indholdet. Der vil også være mulighed for at netværke og finde samarbejdspartnere på møderne.

Program

13:00-13:10
Velkommen v. Kolding Kommune
Kort præsentationsrunde af tilstedeværende virksomheder og øvrige deltagere

13:10-13:25
Behov for øget genanvendelse af byggeaffald i Danmark v. CLEAN

13:25-13:45
Den juridiske proces v. Rønne & Lundgreen

13:45-14:05
Om opgaven i Kolding Kommune v. Kolding Kommune

14:05-14:20
De to andre opgaver v. CLEAN

14:20-14:35
Spørgsmål

14:35-15:00
Netværk og mulighed for at påbegynde konsortiedannelser