FOUR SHADES OF GREEN: HVORDAN ARBEJDER DIN VIRKSOMHED MED GRØN OMSTILLING, OG HVORDAN KOMMER I VIDERE?

CLEAN anbefaler deltagelse i en spændende workshop med fokus på hvordan din virksomhed kan få det meste ud af den grønne omstilling.

Virksomheder, rådgivere og samarbejdspartnere, der gerne vil i gang med en grøn omstillingsproces – eller som allerede er startet – inviteres til en eftermiddag med fokus på grøn omstilling, grønne services og grønne forretningsmodeller.

Grøn Omstillingsfond har sammen med bl.a. Alexandra Instituttet identificeret fire virksomhedstyper, der har erfaringer med grøn omstilling i praksis. Hver virksomhedstype er en slags ’virksomheds-persona’, der er defineret ud fra: virksomhedstypens drivkraft til grøn omstilling, dens karakteristiske måde at arbejde med grøn omstilling på og de kritiske succesfaktorer, der påvirker omstillingsprocessen.

Læs om de fire virksomhedstyper her.

Erhvervsstyrelsen – Grøn Omstillingsfond, Alexandra Instituttet A/S, Innovationsnetværk Service Platform og Innovationsnetværket Smart Energy vil gerne dele ud af erfaringerne med at hjælpe virksomheder videre med grøn omstilling. Virksomheder, der allerede er i gang med en grøn omstillingsproces – eller som gerne vil det – inviteres derfor til en eftermiddag, der bl.a. byder på:

  • Præsentation af den viden, som Grøn Omstillingsfond og bl.a. Alexandra Instituttet har indsamlet via erfaringsopsamling og arbejdet med de fire virksomhedstyper.
  • Praktisk læring fra virksomheder, som har erfaring med grøn omstilling.
  • Workshop, som – med udgangspunkt i de eksisterende praktiske erfaringer fra virksomhederne og modellen med de fire virksomhedstyper – inddrager deltagerne i en samskabende proces, hvor vi arbejder videre med virksomheders grønne omstilling og hvilke nye mulige forretningsmodeller og services det afføder.