Seminar om Fremtidens industri

Fokusområde

Aarhus-området er hjemsted for mange innovative virksomheder. Sådan skal det fortsætte i fremtiden. Virksomhederne er langt i at omstille deres produktion, men vi skal endnu længere. Der er fortsat en del virksomheder med energikrævende processer i Aarhus, som benytter fossile brændsler som energikilde. Processerne kan være meget forskellige, og der kan være mange barrierer for at skifte olien ud med vedvarende energikilder. Derfor arbejdes der med udfordringen: ”Hvordan får vi udfaset olie som energikilde i industriens processer i Aarhus?”

Baggrund

Aarhus Kommune skal have en ny klimaplan, der sætter rammen for arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år. Det er stor opgave, der kræver, at alle løfter i flok. Derfor er du og din virksomhed inviteret til at være med i processen.

På fire seminarer kommer du ind i maskinrummet for klimaarbejdet. Hvert seminar fokuserer på et af fire hovedområder, der skal arbejde med at omstille Aarhus til vedvarende energi og sænke CO2 -udslippet. De største udfordringer giver de største muligheder Klimaindsatsen rummer store muligheder for Danmark. På de fire seminarer får du mulighed for at sætte dit præg på den kommende klimaplan og nye initiativer. På seminarerne skal der arbejdes med forskellige virkemidler og scenarier for at skubbe på omstillingen. Deltagerne skal også arbejde med bud på løsninger på konkrete udfordringer.

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder:
• Grøn transport (23. februar, kl. 09.00-15.00)
• Bæredygtig energi  (26. februar, kl. 09.00-15.00)
• Fremtidens industri (29. februar, kl. 09.00-15.00)
• Bæredygtigt byggeri (4. marts, kl. 09.00-15.00)

Alle områder er essentielle for at indfri ambitionen om Aarhus som bæredygtigt bysamfund. Netop fordi klimaindsatsen berører hele bysamfundet Aarhus, er der behov for at løse opgaven i fællesskab. På baggrund af analysearbejde, har Aarhus Kommune udvalgt de fire fokusområder, der rummer de største udfordringer for at omstille Aarhus til et bæredygtigt samfund.