Generalforsamling i IEP

Kom og vær med til generalforsamling i Industrial Energy-Partnerskab.

Forslag til dagsorden:

  1. 1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsregnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Dansk Energi og DI Energi er begge på valg)
  5. Valg af en eller flere suppleanter efter forslag fra bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra medlemmer i foreningen*
  8. Evt. indlæg ved case-virksomheder (er inviteret)
  9. Evt.

* Dagsorden for generalforsamlingen og de detailforslag, der skal behandles på generalforsamlingen, tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen. Stiles til: Carsten Orth Gaarn-Larsen på cgl@cleancluster.dk (cc til log@cleancluster.dk).

Forslag fra medlemmer må – for at blive optaget på dagsordenen – være indleveret til foreningens bestyrel-sesformand mindst 10 dage før generalforsamlingen.

Inden Generalforsamlingen vil der blive afholdt bestyrelsesmøde i Industrial Energy-Partnerskab (kl. 13-00 – 14:30).

Vel mødt,
Bestyrelsen