Infomøde om kommercielle projekter i Kina

Jordforurenings-projekter i Kina:

Projekterne i China Desk er ved at gå i gang, og der vil henover 2017 være opstart på flere af dem. Vi vil derfor gerne invitere dig til et opdateringsmøde hvor vi gennemgår projekterne og mulighederne. Der efterspørges især danske kompetencer i forhold til fase 1 undersøgelser, og håndtering af indsamlet data.

14:00 Velkomst

14:15 Udvikling i Kina 2016: Simon Baagøe

14:45 Projektgennemgang og muligheder: Morten Kildahl Sørensen

15:15 Spørgerunde og ’next steps’

15:45 Netværk

16:00 Tak for i dag