Infomøde om udbud og prækvalifikation vedr. genanvendelse af byggeaffald i Faxe

CLEAN og partnere inviterer virksomheder og videnaktører med relation til nedrivningsbranchen og genanvendelse af byggeaffald til informationsmøde.

På informationsmødet vil der være mulighed for at høre mere om prækvalifikation og udbuddet samt stille spørgsmål til processen og indholdet. Der vil også være mulighed for at netværke og finde samarbejdspartnere på møderne.

Program

12:30-12:45

Velkommen v. Faxe Kommune
Kort præsentationsrunde af tilstedeværende virksomheder og øvrige deltagere

12:45-13:00

Behov for øget genanvendelse af byggeaffald i Danmark v. CLEAN

13:00-13:20

Den juridiske proces v. Rønne & Lundgreen

13:20-13:35

Om opgaven i Faxe v. Faxe Kommune

13:35-13:45

De to andre opgaver v. CLEAN

13:45-14:00

Spørgsmål

13:45-14:45

Netværk og mulighed for at påbegynde konsortiedannelser