Infomøde om udbud og prækvalifikation vedr. genanvendelse af byggeaffald i København

CLEAN og partnere inviterer virksomheder og videnaktører med relation til nedrivningsbranchen og genanvendelse af byggeaffald til informationsmøde.

På informationsmødet vil der være mulighed for at høre mere om prækvalifikation og udbuddet samt stille spørgsmål til processen og indholdet. Der vil også være mulighed for at netværke og finde samarbejdspartnere på møderne.

Program følger snarest