CLEANs årsmøde med fokus på netværk og energieffektivitet

CLEAN samler og forbinder dem, der gør en forskel…

På CLEANs årsdag d. 12. maj 2016 samles medlemmerne i Danmarks grønne klynge – i år under fællesnævneren ”energieffektivisering og netværk”.
Årsdagen er kun for medlemmer og særligt inviterede af CLEAN, der her får indsigt i markedet for energieffektivisering og mulighed for at møde potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Udover generalforsamlingen, hvor medlemmerne er med til at lægge linjen for fremtidens danske cleantech indsats, byder årsdagen på en række workshops, hvor medlemmer, der er efterspørgere af viden og løsninger, f.eks. større virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber, forbindes med andre medlemmer, som er mulige leverandører, udviklere og problemknusere inden for Smart Energy, Smart City, grøn systemeksport, bygninger og energiadfærd.

Emnerne for workshops er:

  • Supermarkederne som energiproducenter – og forbrugere. Hør om et nyt potentielt marked.
  • Smarte byer sparer energi. Efterspørgere og leverandører forbindes.
  • CLEAN Solutions – Grøn Systemeksport. Udfordringer og nye muligheder gennem en
    projektfinansieringsfond.
  • Intelligent energistyring i bygninger. Muligheder i uudnyttet markedspotentiale.

CLEAN samler og forbinder dem, der gør en forskel. Derfor er årsdagen også en god mulighed for dig til at få endnu mere ud af dit CLEAN-medlemskab og dyrke dit netværk med den stærke og brede sammensætning blandt CLEANs medlemmer.

CLEANs CEO Carsten Orth Gaarn-Larsen glæder sig til at byde alle medlemmer velkommen – se hans videohilsen her.