Netværkskonference om energiadfærd

Energiforum Danmark afholder netværkskonference d. 20/10, hvor de vil kigge på energiadfærd og vise, hvordan du kan følge dine energibesparelser helt til dørs og udnytte det fulde potentiale.

Det handler om vaner, teknik og adfærd.

Er varmemesteren irrationel/uvidende/gammeldags/mavesur, fordi han ikke reagerer på CTS-anlæggets alarmer, eller er anlægget ude af trit med hans hverdag og opgaver? Er brugerne ignorante/arrogante/dumme/sløve, fordi de er ligeglade med PC´ens stand-by-forbrug, eller er det os, der er urimelige, når vi beder dem bruge energi på den slags detaljer?

Deltag i indlæg, debat og erfaringsudveskling og bliv klogere på, hvordan de tekniske løsninger kommer bedst i spil. CLEAN er repræsenteret som indlægsholder på et af workshop-sporene.

Programmet byder både på fælles indlæg om nudging og energiadfærd og netværksmøder i fire målrettede spor:

For dem med interesse for:

  • Offentlig sektor
  • Boligsektor
  • CTS
  • Industri