Øget eksport af fjernvarmeteknologi via delegationsbesøg – og hvordan får vi mere ud af besøgene?

Kom og vær med til at få sikret gode delegationsbesøg d. 5. april kl. 9.00 – 12.30.

STOR INTERNATIONAL INTERESSE FOR DANSKE ENERGILØSNINGER – FÅR VI NOK UD AF DET?
Klimaaftalen fra Paris, EU’s Energiunion og Tysklands Energiewende er alle store aftaler, der åbner for store eksportmuligheder. Og efterspørgslen på energieffektive og klimavenlige løsninger til opvarmning og køling forventes at stige markant på eksportmarkederne.

I Danmark modtager vi hvert år mange delegationsbesøg fra hele verden, som gerne vil lære mere om de danske løsninger. Det koster tid og penge – og får vi så nok ud af denne indsats?

FÆLLES DANSK INDSATS
Vi er mange aktører i Danmark, der håndterer delegationsbesøg – både kommuner, fjernvarmeværker, teknologileverandører og organisationer. Alle besøg bliver håndteret dygtigt og professionelt – men kan vi ved fælles hjælp gøre dette endnu bedre?

Målet med denne workshop er at finde ud af, hvordan Danmark bedre kan bruge ressourcerne i forhold til delegationsbesøg fra udlandet. Vi vil give et kort overblik over branchen og forskellige værktøjer, der kan bruges i forbindelse med delegationsbesøg, og ligeledes invitere til dialog om, hvordan vi bedst kan samarbejde og dele viden, så vi mest effektivt får planlagt, gennemført og fulgt op på besøgene, og får mest mulig effekt af dem.

Som et led i Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen, har Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark arbejdet sammen med Erhvervsministeriet, DBDH, State of Green, Grøn Energi og CLEAN. Parterne har lavet en kortlægning af branchen og udarbejdet værktøjer, der kan understøtte planlægning, afvikling og opfølgning af delegationsbesøg.