Hvor parat er din virksomhed til arbejdet med Cirkulær Økonomi?

Kom og hør mere om den cirkulære økonomi, og hvor de forretningsmæssige perspektiver er for danske virksomheder. CLEAN vil også være til stede på dagen.

Eventet foregår d. 13. juni kl. 14.30-18.30 og afholdes på HJ Hansen, hvor der efterfølgende er en rundvisning i deres omgivelser.

Lidt om H. J. Hansen

H.J.Hansen er en af Nordeuropas førende inden for genvinding. De hjælper virksomheder og kommuner over hele landet med at afsætte skrot til genanvendelse. Deres transportafdeling sørger for, at farligt gods og miljøproblematisk materiale bliver håndteret korrekt. Deres shredderanlæg står for mere end halvdelen af den shredderkapacitet, der findes i Danmark og håndterer mere end en million tons skrot årligt. Raffineringsanlægget sorterer op til 400 tons metalaffald om dagen. Når man flytter 1,5 millioner tons skrot om året, så skal det foregå effektivt og miljøvenligt. Derfor har de placeret de fleste af deres afdelinger tæt ved havne- og kajområder – 75 % af alle deres materialer transporteres ad søvejen.

Lidt om Rethink Resources

Er et innovationscenter med viden og værktøjer til at hjælpe danske produktionsvirksomheder med at få en konkurrencefordel ud af ressourceknapheden. I vores rådgivning arbejder vi med at reducere tab af ressourcer forskellige steder i livscyklus ved at designe produkter til genbrug og til recirkulation af materialerne. Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, CLEAN og Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster er partnere i projektet. Læs mere HER.