Seminar: Erfaringer med nye udbudsformer og partnerskaber

Erfaringer med nye udbudsformer og partnerskaber om byggeaffald – Vejen til innovation og cirkulær økonomi?

DAKOFA og CLEAN inviterer til seminar den 28. april 2017 fra kl 9.30 til 14.00. Seminaret afholdes i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V, i konferencesalen i stueetagen.

DAKOFA og CLEAN holder i fællesskab et seminar om erfaringerne med nye udbudsformer. CLEAN har netop afsluttet en stor udbudsproces, som har ført til et nyt partnerskab mellem private virksomheder, som skal sikre en bedre genanvendelse af byggeaffaldet, og i sidste ende føre til genanvendelse i nybyggerier.

CLEAN og tre offentlige aktører har udbudt 3,9 mio. kr. i et offentligt udbud. For at få private virksomheder med meget forskellige kompetencer til at gå sammen om at finde nye løsninger er udbuddet gennemført som konkurrencepræget dialog. Der er udbudt tre bygninger, der står foran at skulle nedrives. Dette skal ske gennem tæt samarbejde mellem de involverede aktører i værdikæden.

På dette seminar ønsker DAKOFA og og CLEAN at præsentere erfaringerne fra alle parterne i dette store udbud samt debattere om øget brug af nye udbudsformer og partnerskab kan være én af nøglerne til øget samarbejde mellem den offentlige og private sektor, når det handler om at skabe nye innovative løsninger til øget kvalitet af sekundære ressourcer og lukning af ressourcekredsløb. Endelig vil der også på dagen blive set på det seneste CLEAN udbud af en innovativ løsning for sortering og oparbejdning af husholdningsplast, hvor 40 kommuner er gået sammen.