Seminar om grøn transport

Fokusområde

Transport er en af de store udfordringer, når det kommer til at nedbringe CO2 -udslippet i kommunen. På dette seminar skal der drøftes de muligheder og løsninger, som Aarhus, som kommune og bysamfund, kan arbejde med for at udvikle en grønnere transportsektor. Den absolut sværeste, men også vigtigste udfordring ifht. omstilling af transportsektoren er integration af vedvarende energi – særligt elektrificeringen af bilerne. Derfor arbejdes der med udfordringen: ”Hvordan understøtter vi elektrificeringen af transportsektoren?”

Baggrund

Aarhus Kommune skal have en ny klimaplan, der sætter rammen for arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år. Det er stor opgave, der kræver, at alle løfter i flok. Derfor er du og din virksomhed inviteret til at være med i processen.

På fire seminarer kommer du ind i maskinrummet for klimaarbejdet. Hvert seminar fokuserer på et af fire hovedområder, der skal arbejde med at omstille Aarhus til vedvarende energi og sænke CO2 -udslippet. De største udfordringer giver de største muligheder Klimaindsatsen rummer store muligheder for Danmark. På de fire seminarer får du mulighed for at sætte dit præg på den kommende klimaplan og nye initiativer. På seminarerne skal der arbejdes med forskellige virkemidler og scenarier for at skubbe på omstillingen. Deltagerne skal også arbejde med bud på løsninger på konkrete udfordringer.

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder:
• Grøn transport (23. februar, kl. 09.00-15.00)
• Bæredygtig energi  (26. februar, kl. 09.00-15.00)
• Fremtidens industri (29. februar, kl. 09.00-15.00)
• Bæredygtigt byggeri (4. marts, kl. 09.00-15.00)

Alle områder er essentielle for at indfri ambitionen om Aarhus som bæredygtigt bysamfund. Netop fordi klimaindsatsen berører hele bysamfundet Aarhus, er der behov for at løse opgaven i fællesskab. På baggrund af analysearbejde, har Aarhus Kommune udvalgt de fire fokusområder, der rummer de største udfordringer for at omstille Aarhus til et bæredygtigt samfund.