Smart Denmark Visionsworkshop

CLEAN har et mål om at skabe en fælles vision for Smart City i Danmark. Det er en ambitiøs vision, som bygger på vores styrkepositioner, og som vil sætte Danmark i en global førerposition. Visionen giver mening i vores hverdag og skal styrke vores samarbejde inden for Smart City-området.

CLEAN afholder derfor “Smart Denmark visionsworkshoppen”, hvor vores smart city-netværk, universiteter, virksomheder og offentlige aktører inviteres til en 2-dags workshop. På workshoppen vil vi komme i dybden med problemstillinger og muligheder inden for smart city-området, og i fællesskab give det bedste bud på, hvad visionen for et Smartere Danmark kan være.