Temadag: Fleksibelt elforbrug og levering af systemydelser

Vi indbyder til en fælles CLEAN – FSE temadag om fleksibelt elforbrug.
For en virksomhed, der har mulighed for at ændre sit elforbrug eller sin elproduktion med relativt kort varsel, er der mulighed for at tjene penge ved at assistere med at vedligeholde forsyningssikkerheden for el. Med stadig mere vedvarende energi i elforsyningen vil der blive et stigende behov for hjælp fra virksomheder, der kan stille disse såkaldte systemydelser til rådighed. I IEP-projektet blev der set på fleksibilitet ift. Nordpool Spotmarkedet og de potentialer, der har været for specifikt fem danske virksomheder.

Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE) er en landsdækkende interesseorganisation for Danmarks større energiforbrugere. FSE repræsenterer ca. 40% af det erhvervsmæssige energiforbrug i Danmark. Blandt FSE’s medlemmer er en række af landets store og mellemstore private og offentlige virksomheder.

Program

13:00 Velkomst og indledning
v/ formand for FSE Jørgen Johansen, Vald. Birn

13:05 Fleksibelt elforbrug i virksomheder; hvordan kan virksomheder forskyde elforbruget i forhold til spotpriserne; Industrial Energy Partnerskab
v/ Claus Meineche (CLEAN)

  • Forskellige udfordringer for forskellige virksomheder
  • Hvad er fordelene (og ulemperne)
  • Hvad kan en virksomhed få ud af at deltage på et fleksibelt elmarked, og hvor store besparelser drejer det sig om

13:45 Levering af systemydelser
v/ Henning Parbo; Energinet.dk

14:15 Kaffepause og netværk

14:45 Hvad har en virksomhed som Vald. Birn fået ud af at deltage, hhv. ved at forskyde elforbruget ift. spotpriserne samt ift. levering af systemydelser
v/ Jørgen Johansen, Vald. Birn

15:15 Diskussion: Potentialer og muligheder for virksomheder
15:45 Opsamling og afslutning
v/ Anders Plejdrup Houmøller; Houmoller Consulting

16:00 Tak for i dag