Vand i byer – stormøde

Find penge til dine geniale ideer!

Er der penge at søge til at udvikle min virksomhed? Hvor og hvordan gør man? Hvilke projekter er interessante for EU? Hvordan finder man internationale partnere? Hvem kan hjælpe?

Alt det og meget mere kan du få svar på den 12. januar, når Vand i Byer sætter fokus på EU fi-nansiering til små og mellemstore virksomheder. Dagen vil bl.a. indehold en række oplæg fra:

1) Virksomheder, der har modtaget SMV midler fra EU og er i fuld gang med at videreudvikle deres forretning

2) EU-finansierings-kyndige fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Region hovedsta-den, der er parate til at hjælpe din virksomhed videre

Efter mødet er der indvielse af klimatilpasningslaboratoriet, hvor du kan høre om dine muligheder for at teste og dokumentere din løsning! Ønsker du at deltage i indvielsen, skal du tilmelde dig særskilt via dette link senest d. 10. januar 2017

http://www.vandibyer.dk/nyheder/klimatilpasningslaboratoriet-inviterer-til-events/