Workshop Smart Energy

Håndtering af demandresponse kapaciteten fra erhvervsbygninger, COORDICY, Industrial Energy-Partnerskab (fleksibelt elforbrug i virksomheder) og Flexible Retail Stores.

Ovenstående er titler på en række udviklingsprojekter der er i gang med
forskellige projektledere: SDU, CLEAN, Insero Software. Alle projekter peger frem mod løsningen af de udfordringer der kommer når der skal meget mere vedvarende energi i nettet.

Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger demonstrerer, hvordan demand-response ydelser kan gøre det muligt for almindelige kontorbygninger at bidrage med fleksibilitet for at sikre den nødvendige stabilitet i en fremtid præget af fluktuerende energikilder.

COORDICY udvikler og afprøve innovative software-værktøjer til forbedring af energieffektiviteten for nye og eksisterende bygninger.

Industrial Energy-Partnerskab har iværksat en række virksomhedsforsøg med simulering af øgede udsving i elprisen via finansielle kontrakter med forsøgsdeltagerne.

Flexible Retail Stores – nyt projekt på vej der skal bane vejen for, at detailhandlen kan levere fleksibelt el-forbrug bl.a. ved at involvere designere og kunder samt at udvikle en IKT baseret løsning til detailhandlen.

Green Tech Center ønsker med denne workshop at sikre erfaringsudveksling på tværs af igangværende udviklingsprojekter og med eksterne aktører. Projekterne har Green Tech Center som demonstrationsplatform, eller har deltagelse af virksomheder fra Green Tech Centers Energilaug.

På workshoppen vil vi desuden perspektivere anvendelsen af resultaterne til kommunernes strategiske energiplaner og vi vil præsentere nogle energiteknologier der kan være ”aktører” i fremtidens fleksible energisystem.

Workshoppen vil blive afholdt en gang om året så det bliver muligt at følge fremdriften i projekterne og lære af hinandens erfaringer og resultater.

Dagsorden
9.30 – 10.00: Registrering og morgenmad
10.00 – 10.10: Velkomst
10.10 – 10.55: Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger
10.55 – 11.40: COORDICY
11.40 – 12.25: Industrial Energy- Partnerskab
12.25 – 12.40 Flexible Retail Stores
12.40 – 13.20: Frokost
13.20 – 13.40: Hvordan kan resultaterne af projekterne opsamles i kommunernes strategiske energiplaner
13.40 – 14.35: Præsentation af forskellige energiteknologier
14.35 – 14.45: Pause
14.45 – 15.25: Drøftelse af synergi på tværs af udviklingsprojekterne
15.25 – 15.30 Afrunding

Pris: Det koster 400 kr. ex. moms at deltage i workshoppen.

Der er et no-show fee på 400 kr. ex. moms hvis du ikke møder op.

Tilmelding: skal ske via Green Tech Centers hjemmeside

Sted: Green Tech Center, Lysholt Alle 6, 7100 Vejle