Carsten Gaarn-Larsen bliver direktør i CLEAN

Carsten Gaarn-Larsen tiltræder som direktør for CLEAN pr. 1. januar 2016. Han er klar til at gribe stafetten fra nuværende direktør Preben Birr-Pedersen, som har guidet CLEAN igennem en stærk udvikling over de sidste tre år.

CLEAN er Danmarks førende nationale cleantech guldklynge med ca. 200 medlemmer og en projekt-portefølje på omkring en halv mia. kroner. Bestyrelsesformand Kim Christensen siger: ”Preben Birr-Pedersen har været med til at skabe CLEAN, især med sin indsats med konsolideringen af syv grønne, danske klynger til en stærk organisation, og på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke ham for hans store arbejde og indsats.”

”CLEAN ændrer ikke strategi eller kurs, men Carstens job vil nu være at komme endnu længere ud med CLEAN’s budskaber om grøn vækst og innovation og sikre CLEAN’s videre udvikling,” siger Kim Christensen. Carsten Gaarn-Larsen har i otte år stået i spidsen for Højteknologifonden og medbringer stor erfaring i at navigere i og skabe resultater mellem virksomheder, universiteter, offentlige myndigheder og andre centrale aktører. Carsten Gaarn-Larsen, 49 år, har en cand.merc. i Strategi, Organisation, Ledelse, en HD i Udenrigshandel og cand.polyt., Elektronik.

”Set udefra har der været en fantastisk udvikling i løbet af de senere år. CLEAN er unikt positioneret til at fremme og forstærke grøn omstilling, så danske virksomheder kan høste endnu flere forretningsmæssige fordele hjemme og ude, og så det danske samfund fremstår som foregangsland. Retningen er sat, og jeg tror, at CLEAN kan skabe mange af de resultater, der medvirker til at forløse det enorme potentiale,” siger Carsten Gaarn-Larsen.

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand Kim Christensen: (+45) 2030 7264 eller Kim_Christensen@danfoss.com.

For yderligere information om CLEAN kontakt CLEAN Head of Development and Communications Michael Johansen: +45 4079 3399 eller mij@cleancluster.dk.