Chongzhou City og CLEAN indgår ny samarbejdsaftale på miljøområdet

Med fokus på at kunne inddrage danske virksomheders og deres kompetencer, har CLEAN indgået en ny aftale med Chongzhou City om modning af kommercielle projekter.

Under overværelse af Horsens Borgmester, Peter Sørensen, og Viceborgmester, Huang Ping, fra Chengdu, blev der underskrevet projektsamarbejdsaftale mellem Mr. Guohong Wen, viceborgmester for Chongzhou, og Morten Kildahl-Sorensen, repræsentant for CLEANs China Desk-projekt. Aftalen søger at opnå projektudvikling og implementering af løsninger indenfor jord-, luft- og sponge city- områderne samt kapacitetsopbygning, bl.a. med inddragelse af danske virksomheder.

Chongzhou City er underlagt Chengdu administration, beliggende 26 km fra Chengdu og med en et indbyggerantal på 674.000. Chongzhou City er rig på overfladevand-ressourcer og er udvalgt af Sichuan Provinsen til projektdemonstration af klimatilpasningsløsninger (Sponge City) projekter.

Seancen fandt sted i Chengdu under Urban Water Solutions seminaret, hvor Danmark var repræsenteret i selskab med Rambøll, Archiland, DHI, Grundfos, AVK, VIA University og arrangeret af Jesper Dannisøe fra Denmark-China Urban Water Partnership.

Aftalen er kommet i stand gennem arbejdet udført under DSP China Desk projektet, som fokuserer på modning af kommercielle projektmuligheder indenfor jord- og grundvandsområdet. Tilbage i juni 2016, blev der afholdt et officielt møde med Mr. Ruiwu XIE, som er medlem af den stående Chengdu CPC komiteen. Han pegede direkte til Chongzhou for udvikling af kommercielle projekter på jord- og vandområdet. På baggrund af samarbejdet mellem Region Midtjylland og Sichuan Provinsen samt Horsens Kommune og Chengdu. Zishen Mou har flere gange været til møder og opbygget relationen til Chongzhou City.

Chongzhou - batterifabrik - EPA og developer

Dagen før aftalen blev indgået, var CLEAN inviteret på et site visit i Chongzhou City for at se på de eksisterende udfordringer, som der arbejdes med. Vicedirektør for Chongzhou EPA, Mr Hao PU,  fremviste bla. en nedlagt batterifabrik, som har været nedlagt de sidste fire år og nu anvendes som lagerfaciliteter.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Helt konkret er der 17 nedlagte batterifabrikker i Chongzhou City, som har forurenede grunde. En enkelt er ejet af en statsejet virksomhed og resten ejes af private virksomheder og developers. Da virksomhederne for fire år siden fik besked på at opgradere produktionsfaciliteterne, valgte de fleste at flytte produktionen, men at beholde de gamle fabrikker som lagerfaciliteter. Man har ikke data på forureningen, men bearbejdelse af bly og restkemikalier er blevet udledt i jorden.

Med den 13.kinesiske 5-års plan og Soil 10 guidelines, som blev indgået i maj 2016, så kommer der nye regler vedrørende eksisterende krav om oprensning, der skal implementeres fra starten af 2017. Chongzhou EPA og Sichuan EPA ønsker i første omgang at lave et demonstrationsprojekt for analyse, evaluering og oprensning, Mhp. inddragelse af danske virksomheders kompetencer, indledes der nu dialog om projektmidler. Projektmulighederne indenfor sponge city og klimatilpasning bliver koordineret sammen med Denmark-China Urban Water Partnership.