Etablering af to nye aktivitetsudvalg for medlemmer

I CLEAN har vi i 2016 blandt andet haft fokus på at øge medlemsinddragelsen og i den forbindelse etableret 2 aktivitetsudvalg, som vi gerne vil introducere jer for. Vi håber, at I vil involvere jer i udvalgene, da formålet er at lave målrettede aktiviteter og inddrage jer som medlemmer i udvælgelsen af CLEANs kommende projekter.

Udvalgene er åbne for alle CLEANs medlemmer og er jeres mulighed for

 1. At blive løbende orienteret om de projekter, som CLEAN driver og udvikler
 2. At foreslå nye projekter som CLEAN og medlemmerne kan sætte i gang
 3. Møde andre CLEAN medlemmer

Mere om de to udvalg:

Smart City

Aktivitetsudvalgets opgaver tager udgangspunkt i CLEANs arbejde inden for Smart City-området, samt medlemmernes ønsker på nationalt og internationalt plan. På mange andre danske styrkepositioner inden for cleantech findes der nationale visioner og handlingsplaner for udviklingen, men dette er ikke gældende for smart city-området. En vigtig opgave for aktivitetsudvalget er derfor at bidrage til samt drive udviklingen af et fælles arbejde for Smart Denmark, når det vedrører udviklingen af Smart Cities i Danmark. Ambitionen er, at vi som netværk kan begynde at danne rammen for udviklingen af en national handlingsplan og ligeledes skabe nogle interessante løsninger med henblik på eksport.

Arbejdsgrupper:

 1. Forretningsmodeller: Hvordan kan smart city projekter organiseres og finansieres
 2. Klimatilpasning: Hvordan kan store investeringer i klimasikring gøres smartere. Arbejdet centreres om Copenhagen Adaptation Living Lab
 3. Transport/mobilitet: Skabelse af multimodal rejseplanlægger i Aarhus
 4. Smart vækst i Region Hovedstaden: Hvordan kan regionens erhvervsliv blive smartere og mere datadrevet. Arbejdet centreres om Region Hovedstadens ”smart vækst” ansøgningsrunde med deadline 15. marts 2017

Kommende møder:

 • Udvalgsmøde: midt april og midt oktober 2017 (tid/sted ikke afklaret)
 • Klimatilpasning: møde januar (tid/sted ikke afklaret)
 • Transport/mobilitet: møde start-februar (tid/sted ikke afklaret)
 • Smart vækst i Region Hovedstaden: møde januar (tid/sted ikke afklaret)

Formand: Erik Jespersen, Aarhus Kommune

Sekretær: Kasper Dam Mikkelsen, kdm@cleancluster.dk

Læs mere om smart city udvalgsarbejdet her

 

Energieffektivisering

Mange af CLEANs medlemmer har energieffektivitet som forretningsområde. Bestyrelsen for CLEAN har derfor besluttet at nedsætte et aktivitetsudvalg med det endelige mål at understøtte medlemmernes forretningsudvikling på energieffektiviseringsområdet. Det ultimative mål er konkret acceleration af flere lovende innovations- og udviklingsprojekter, som medlemmerne ud fra et muligt forretningspotentiale finder det interessant at deltage i. I den proces skal medlemmerne af CLEAN prioritere relevante fokusområder, som aktivitetsudvalget skal arbejde med, den videre udvikling og konkretisering af områderne, ligesom medlemmerne skal deltage i udviklingen og etableringen af relevante projekter.

Arbejdsgrupper:

 1. Industriel elektronik: Udvikling af energieffektive teknologier baseret på industriel elektronik
 2. Overskudsvarme: Hvordan kan vi udnytte overskudsvarme, fx via kortlægning som første skridt

Kommende møder:

 • Udvalgsmøde: 27. januar 2017 kl. 10-14 i Middelfart
 • Industriel elektronik: møde endnu ikke fastlagt
 • Overskudsvarme: februar 2017 (tid/sted endnu ikke fastlagt)

Formand: Anders Stouge, Dansk Energi

Sekretær: Henrik Bjerregaard, heb@cleancluster.dk