Få et ”CLEANBOOST” – og søg helt op til 5 mio kr. i nationale innovationsordninger!

Få de gode grønne idéer løftet videre fra tanke til projekt – med mulighed for finansiering til ny viden og nye kompetencer!

CLEANBOOST er et gratis tilbud til danske små og mellemstore virksomheder (SMV) inden for CLEAN’s virke. Det omfatter en gennemgang af jeres aktuelle strategier og afsøgning af jeres muligheder for deltagelse i relevante CLEAN projekter, innovationsnetværk, events og aktiviteter.
I gennemgangen får I også info om fundingmuligheder, særligt to centrale SMV ordninger fra Innovationsfonden:

InnoBooster er medfinansiering på op til 5 mio. kr. til et åbent innovationsforløb med ny viden. Fokus er her på at sikre forretningsmæssige gevinster, jobskabelse, vækst og øget konkurrenceevne.

LanddistriktsVækstpilot er målrettet virksomheder uden for de større byer og omhandler medfinansiering til et udviklingsprojekt: 150.000 kr. i 1 år, 300.000 kr. i 2 år. En højtuddannet ansættes på fuld tid til at drive og udvikle et projekt om produkt/markedsudvikling, services eller nye produktionsmetoder – og med fokus på det forretningsmæssige potentiale.

I vejledningen indgår kompendier om de to ordninger & om innovationsprocesser, se overfor.


EU Horizon 2020: Ved større innovationsindsatser tilbyder CLEAN support til konsortiedannelse mellem virksomheder og videninstitutioner fra flere EU lande – til ansøgninger i det europæiske forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.
Læs mere her