Grøn omstilling kræver nye energisystemer

Videndeling til andre CLEAN medlemmer er med i formuleringen i et nyt EU-projekt, som går ud på at planlægge og realisere en grøn omstilling af energien.

Vindmøller, elbiler og biobrændsler er blot nogle af ingredienserne til opskriften på et bæredygtigt samfund. Når de mange tiltag skal kombineres med hinanden, så kræver det planlægning. Fremtidens vedvarende energi skal kort sagt tænkes i en helhed og passe ind i kommuneplanerne for at sikre de bedste muligheder for den bæredygtige energi. Det er temaet for EU-projektet INTENSSS-PA, som involverer partnere fra syv europæiske lande.

-”Denne type projekter henvender sig normalt til de større byer, men Middelfart kommune kan være med, fordi vi har nogle værdifulde erfaringer på området. Ved at deltage i projektet kommer vi med i den europæiske superliga for bæredygtig energiplanlægning”, siger borgmester Steen Dahlstrøm.

Helt konkret skal projektet blandt andet finde svar på, hvordan energi fra vind og biobrændsler kan indgå i samme energisystem og dermed supplere hinanden. Når det fx blæser meget, så vil det være en fordel, hvis energien kan omdannes til fjernvarme eller til at oplade elbiler.

-”Den grønne omstilling er en kompleks opgave, som kræver nye energisystemer. Hvis vi kan lave en effektiv energiplanlægning, så er det med til at sikre mere vedvarende energi til en billigere pris, så det skal vi eksperimentere med i projektet”, forklarer klimachef i Middelfart

Kommune Morten Mejsen Westergaard. Senere i projektet formidler Middelfart Kommune resultaterne til andre kommuner og interesserede CLEAN medlemmer. EU har bevilget næsten 13 mio. kr. til projektet heraf godt 1½ mio. kr. til Middelfart Kommune. Projektet er 100 procent finansieret af EU.