Aalborg Universitet (AAU)

Status:  Kernemedlem
Region:  Nordjylland
Type:  Videninstitution

AAU er en innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution med fokus på humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab.