Alexandra Instituttet A/S

Status:  Ordinært medlem
Region:  MidtJylland
Type:  Videninstitution

Alexandra Instituttet er et almennyttigt aktieselskab, som driver anvendelsesorienteret it-forskning og udvikling og sælger it-ydelser og produkter til dansk erhvervsliv.