Amager Ressource Center (ARC)

Status:  Kernemedlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed

ARC forvalter affaldets ressourcer sådan, at materialer, el og fjernvarme gives tilbage til borgerne og byen. ARCs vision er at skabe et bedre miljø og klima til kommende generationer.