Archiland A/S

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed

Archiland A/S er en rådgivervirksomhed i Danmark med tætte bånd og stærkt samarbejde med Archiland International i Kina. Vi kombinerer arkitektur, byplanlægning og ingeniørkundskab og arbejder på såvel strategisk som operationelt niveau inden 480for en række fagområder, herunder vand og miljø.