Dansk Design Center

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Offentlig aktør

Som Danmarks nationale designcenter arbejder vi for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at styrke designbranchen samt udvikle og brande dansk design nationalt og internationalt. Dansk Design Center (DDC) søger at skabe det bedst mulige møde mellem udbuds- og efterspørgselssiden på designområdet via systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne – med den ambition, at design skal blive en af de tre vigtigste styrkepositioner for dansk erhvervsliv.