Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed
DGC er en teknologisk servicevirksomhed inden for energi og miljø med fokus på gasanvendelsesområdet. DGC udfører bl.a. rådgivning, udvikling, afprøvning, forsøg og måling.