Frederikssund Forsyning A/S

Status:  Ordinært medlem
Region:  Sjælland
Type:  Virksomhed

Frederikssund Forsyning A/Ss arbejde med grundvandet, spildevandet og drikkevandet drejer sig i høj grad om at vise hensyn til miljøet. Frederikssund Forsyning A/S søger derfor at rådgive borgerne i Frederikssund Kommune om de hensyn, der kan tages for at mindske vandforbrug, vandforurening og grundvandsforurening.