Green Tech Center

Status:  Kernemedlem
Region:  Syddanmark
Type:  Andre

Green Tech Center er et grønt triple helix center, der huser over 30 grønne virksomheder og samarbejder med over 200 virksomheder, myndigheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner fra ind- og udland.

Green Tech Center ønsker at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger indenfor energiproduktion, -forbrug og -lagring samt energistyring af el, varme, køl, data og brint. Samtidig ønsker vi at støtte danske grønne virksomheder, specielt iværksættere og små og mellemstore virksomheder, i deres vækst, jobskabelse og eksport.

Green Tech Center har en række demonstrationsfaciliteter, livelabs, værksted og services til at fremme grønne virksomheders udvikling og vækst. Vi har et stærkt netværk og miljø, som gør det let for vores lejere og partnere at mødes og matche med partnere, kunder, universiteter, myndigheder, investorer samt andre interessenter.

Vi organiserer triple helix innovationsprojekter for at understøtte vores partnere i deres udvikling og for at bidrage med ny viden indenfor grøn omstilling.

For at imødekomme Danmarks – og hele verdens – 2035-mål om en stigende andel af fornybar energi, er der et stort behov for at udvikle, demonstrere og kommercialisere nye teknologier, systemløsninger og nye forretningsmodeller – og dét er Green Tech Center er del af.