HOFOR

Status:  Kernemedlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Virksomheden forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.