INCUBA A/S

Status:  Ordinært medlem
Region:  MidtJylland
Type:  Virksomhed

INCUBA giver innovative virksomheder de ideelle vækstbetingelser gennem at tilbyde faciliteter, netværk, sparring og kontakter til erhvervsliv og forskning i regionen.