Innogie ApS

Status:  Kernemedlem
Region:  MidtJylland
Type:  Virksomhed

Innogie er en teknologidrevet virksomhed, specialiseret i at anvende solenergi i det moderne hus på den mest effektive og økonomisk rentable måde. Med tagløsningen skaber de grundlag for at reducere verdens CO2 udslip med mange tons/år.

Innogies teknologi er løbende blevet anerkendt mange steder, og Innogie er blevet tildelt en række priser og tilskud til sit innovative arbejde.