IPU

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed

IPU er en uafhængig selvejende fond, der udfører rådgivning og forskning inden for bl.a. termomekaniske processer, metaludvinding og deponering,
køle- og energiteknologi samt produktudvikling.