KIMOVI ApS

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed

KIMOVI arbejder med at udvikle og markedsføre cremer. Virksomheden bygger på omfattende vidensgrundlag fra medicinalbranchen og har et indarbejdet kodeks for laveste miljøbelastning i produkter og fremstillingsprocesser.