Leif Koch A/S

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Virksomhed

Leif Koch A/S er Danmarks ældste lækagesporingsfirma og tilbyder bl.a lokalisering af lækager på jordlagte drikkevandsledninger, salg af instrumenter samt kurser.