OffshoreEnergy.dk

Status:  Ordinært medlem
Region:  Syddanmark
Type:  Andre

Offshoreenergy.dk er en medlemsbaseret non-profit organisation med det overordnede formål at styrke offshore-sektoren via netværk, innovation og viden.