Processio ApS

Status:  Ordinært medlem
Region:  Fyn
Type:  Virksomhed

Processio står bag platformen Comdia.com.
Comdia er en platform som understøtter Offentlig-Privat Samarbejde igennem digitale udbudsplaner, teknologi-projekter, markedsdialog og generel håndtering af samrbejde på tværs og imellem de to sektorer

Dialogen på Comdia starter primært hos den offentlige sektor, der med et ønske om dialog og herved opkvalificering af udbudsmaterialer eller innovative input til de interne processer, opfordrer leverandører og andre private aktører til at komme med ideer eller input.
En af de åbenlyse styrker bag Comdia er den åbenhed og gennemsigtighed der opstår når alt foregår på en offentlig tilgængelig platform, samt at processen og dialogen startes langt tidligere end man tidligere har set i forbindelse med offentlige indkøb og udbud.