Frederikssund Erhverv

Status:  Ordinært medlem
Region:  Hovedstaden
Type:  Andre

Frederikssund Erhverv har til formål at forbedre de lokale virksomheders konkurrenceevne ved at øge genanvendelsen af restressourcer og reducere virksomhedernes forbrug af jomfruelige ressourcer.