Worldperfect

Status:  Ordinært medlem
Region:  MidtJylland
Type:  Virksomhed

Worldperfect arbejder med bæredygtig udvikling. Det være sig både produktudvikling, organisationsudvikling eller kommunikationsudvikling.

Worldperfect ser bæredygtighed som et innovationsredskab, og dermed som en måde at arbejde kreativt og innovativt.