MINISTERBESØG OG FORRETNINGSMULIGHEDER VED NICARAGUA KANALEN

Torsdag den 5. marts fik CLEAN besøg af Executive Secretary for Nicaragua Kanalkommision, Dr. Paul Oquist, som også er Minister for National Policies i Nicaragua samt Executive Secretary for Præsident Daniel Ortega.

De første spadestik til Nicaraguakanalen startede i december 2014, og der efterspørges de ypperste ingeniørmæssige og bæredygtige kompetencer til et så stort projekt, som forventes at ville skubbe den nuværende årlige vækst i Nicaraguas bruttonationalproduktet fra 5 procent op over 10 procent. Kapløbet mellem en udvidelse af Panamakanalen og Nicaraguakanalen har verseret de sidste 10 år, hvor et af hovedpunkterne er, at Nicaraguakanalen vil kunne rumme selv de største og mere miljøvenlige containerskibe triple-E, som vil give en væsentlig reduktion af CO2-emissioner.

Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company med base i Hong Kong og Managua har fået rettigheder til at drive kanalen i 50 år med mulighed for forlængelse i yderligere 50 år. Budgettet er på knap USD 50 milliarder og den økonomiske model bygger på arealkoncessioner. Der skal konstrueres 2 havnekomplekser (Puerto Brito og Puerto Águila), sluser, frihandelszoner, lufthavne, turistkomplekser, kæmpebroer og infrastruktur.

Muligheder for danske virksomheder

COWI er verdens største broingeniør og havneterminaler er et af COWIs specialer. Derfor kunne Lars Lønstrup Nicolaisen, Vice President i COWIs Marine & Foundation Engineering, præsentere et utal af bæredygtige referenceprojekter under besøget. Netop bæredygtigheden i projektet har været et debatteret emne blandt miljøforkæmpere og har været medvirkende til, at ruten for Nicaraguakanalen har været ændret hele 6 gange, og der er igangværende høringer og feasibility-studier. Opkøb af jordarealer til projektet er igangsat, og projektet er planlagt til at kunne realiseres i løbet af en 6 års periode.

Eftersom bæredygtighed er en central del af projektet ønskede delegationen fra Nicaragua at mødes med CLEAN for at identificere konkrete cleantech forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Foto deligation 05032015-0055-2