NATO WORKSHOP FOR ET GRØNNERE MILITÆR

NATO afholdte workshop i Sønderbog for at diskutere grønne løsninger for et mere miljøvenligt militær 

I februar måned afholdt NATO – Science for Peace and Security Programme workshoppen “Triple Net Zero Energy, Water and Waste Models Application” i Sønderborg. Beslutningstagere, internationale eksperter, forskere og officerer var alle samlet for at diskutere mulighederne for at gøre militæret mere miljøvenligt ved brug af alternative grønne miljøløsninger. CLEAN var også til stede for at udforske forretningsmuligheder for danske virksomheder.

NATOs militære lejre har et utrolig højt forbrug af energi, vand og ressourcer. Eksempelvis var NATOs brændstofforbrug i deres ISAF-lejre i Afghanistan i 2010 på en milliard liter, så der er et enormt potentiale for grønnere løsninger.

Både energi, vand og affald var på programmet, da der blev udtænkt initiativer, som organisationer, såsom NATO og det amerikanske militær, kan bruge for at nedbringe det høje forbrug af energi og vand, samt måder at genbruge affald på i militære lejre.

I sidste instans skal arbejdet munde ud i en offentlig NATO publikation, som skal fungere som energi- og miljøpolitisk rettesnor i NATO-regi i fremtiden.

Vil din virksomhed være med som case?
Til den kommende NATO-udgivelse efterlyste arbejdsgruppen for vandområdet cases fra Danmark! Arbejdsgruppen består primært af repræsentanter fra den amerikanske hær, der arbejder hen imod målet om at opnå nul udledning fra energi og et vandforbrug i balance (Net Zero Energy and Water).

Vi har i Inno-MT og CLEAN naturligvis kendskab til flere gode cases, men med dette call for ideas, vil vi gerne indbyde til, at I indsender særligt innovative og gerne afprøvede løsninger inden for spildevandsrensning og drikkevand.

Hvad og hvordan?

I udgivelsen vil der være fokus på faste installationer eller baser. Da disse typisk er på størrelse med danske provinsbyer på 15.000 – 50.000 mennesker, er der mange danske løsninger som er relevante. Det kan være løsninger i forhold til genanvendelse af vandet og gerne løsninger, som samtidigt har et lavt eller ligefrem positivt energiregnskab.

Har det interesse? Indsend en kort og klar beskrivelse af casen på engelsk (max 1 side), gerne med links eller bilag med yderligere information.

Deadline fredag d.13 marts 2015.

Se video fra dagen her: