Nearly Zero Energy in Sports Facilities skal skabe overblik

Nearly Zero Energy in Sports Facilities (n0e) – har til formål at effektivisere energiforbruget i Europæiske idrætsfaciliteter. CLEAN besøgte for nyligt en af de danske projektdeltager og fik en spændende energitur gennem hallerne og under bassinerne.

De tørre tal lyver ikke – sportsfaciliteter udgør 4 % af den europæiske erhvervsbyggemasse, men står for hele 6 % af byggemassens samlede energiforbrug.

Projektet n0e og de 7 deltagende internationale organisationer, som spænder lige fra teknologiske videnpartnere, til ejere af idrætsfaciliteter og lokale offentlige aktører, vil dog nu forsøge at gøre op med denne manglende effektivisering ved at tilbyde et mere overskueligt billede af de løsninger der findes på området.

Et af projektets primære succeskriterie har været at få adgang til data fra faciliteter der ville kunne virke som repræsentative idrætsfaciliteter i dansk kontekst. Dette må man sige at Humlehøjhallerne gør.

Stedet er et samlingssted for områdets omfattende klub- og foreningsliv, og giver således plads til at borgerne kan udfolde sig inden for adskillige sportsgrene såsom; klatring, brydning, skydning, springgymnastik og selvfølgelig – svømning.

Især det diverse og omskiftelige energiforbrug som Humlehøjhallerne oplever gennem årets gang gør disse faciliteter interessante ifm. n0e, da de teknologiske udfordringer og muligheder herigennem får en naturlig bredde.

”Ofte må man lige forklare dem (læs. Lokalpolitikkerne) at det er nødvendigt at afsætte de nødvendige midler til at effektivisere løbende, ellers kommer der bare en større regning i sidste ende.” – Jan Nicolaisen, Halinspektør.

CLEAN var for nyligt heldige at få et dybere indblik i energiforbruget i faciliteterne ved en rundvisning af halinspektør Jan Nicolaisen.

Faciliteterne er siden 2013 blevet energirenoveret for over 2 mio. kr. og der er bl.a. blevet brugt 1,2 mio.kr. på solceller. Man er i øjeblikket ligeledes i færd med at skifte til LED belysning i alle haller og man undersøger også muligheden for at installere nye filtre, som kan lette vandrensningsprocessen. En installation der i øvrigt vil berøre hele værdikæden ved at kræve færre ture for leverandører til denne – teknisk set – svære proces.

Dette skal ses i lyset af at der hver uge bruges 60 kubikmeter drikkevand ifm. behandling af vandet i bassinerne. Driften af svømmehallen er altså en af de helt store energislugere ved Humlehøjhallerne og derfor et naturligt fokusområde for Jan og n0e-projektet.

Jan Nicolaisen og hans medarbejdere bruger forholdsvist meget tid på at sætte sig ind i de nyeste teknologier på de respektive områder, men ser det som en vigtig disciplin i hans virke som halinspektør. At finde problemområderne er desuden noget der falder ham naturligt pga. hans oprindelige baggrund som radiomekanikker og en spændende udfordring, der er med til at krydre hans daglige administrative opgaver.

”Ser du, jeg er gammel radiomekaniker og har man det samme fokus på fejlfinding hvad angår energiforbruget, så finder man faktisk mange interessante insatsområder.” – Jan Nicolaisen, Halinspektør.

CLEAN ser meget frem til at kunne give Jan – og resten af klyngens medlemmerne – et indblik i hvordan man arbejder med energieffektivisering ved idrætsfaciliteter andre steder i Europa. Han regner med at kunne hente megen inspiration på et område der helt klart savner kortlægning.