NYT PARTNERSKAB SÆTTER FOKUS PÅ FLEKSIBELT ELFORBRUG I VIRKSOMHEDER.

Danmark er et af verdens førende lande inden for vedvarende energi, og frem mod 2020 er der planer om at blive endnu bedre; specielt inden for vindenergi. Når energiproduktionen er baseret på vindkraft, vil der være tidsrum med stærk vind og derfor lave elpriser og tidsrum med svag vind, hvor elpriserne er højere. Men hvordan undgår man, at det påvirker virksomhedernes konkurrenceevne?

Industrial Energy – Partnerskab vedrørende fleksibelt elforbrug i virksomheder (IEP) skal finde svar på dette, og på hvordan energitunge virksomheder kan optimere produktionen ved at flytte elforbruget til tidsrum med meget vindkraft og lave elpriser.

Partnerskabet blev lanceret til et kick-off møde den 10. april 2015 i Industriens Hus i København. Blandt deltagerne var en lang række toneangivende aktører på området, herunder repræsentanter fra de to case-virksomheder Knud Jepsen A/S fra Hinnerup og Støberiet Vald. Birn A/S fra Holstebro, Energi Danmark A/S, to teknologileverandører hhv. EnergiData ApS fra Køge og Insero Software fra Horsens. Herudover deltog repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Dansk Energi, Energinet.dk, Dansk Industri samt naturligvis CLEAN.

Konkurrenceevnen skal forøges

Jens Lundsgaard, Erhvervsdirektør hos Erhvervs- og Vækstministeriet, indledte kick-off mødet med en helt speciel og personlig fortælling om, at han selv i tidernes morgen har pakket Kalanchoe planter – altså ’Brændende Kærlighed’ hos Knud Jepsen A/S – også kendt som Queen®. Budskabet er at danske virksomheders konkurrenceevne skal øges, og at IEP projektet målrettet virksomheder med stort elforbrug, kan bidrage til dette ved at øge deres fleksibilitet.

Preben Birr-Pedersen, CEO for CLEAN, fortalte om baggrunden for projektet, projektdeltagere inkl. nuværende case-virksomheder og potentielle virksomheder, samt om kommende projektaktiviteter, herunder en kommende workshop specifikt om Markedsmodnings-projekter den 28. april.

På forkant med fremtidens elpriser

Herefter fulgte to interessante indlæg fra de to repræsenterede case-virksomheder. Knud Jepsen A/S ønsker at indgå i dette partnerskab for at være bedst muligt forberedt på fremtidens mere svingende elpriser, samt for at kunne udnytte lave elpriser ved at flytte forbrug fra perioder med høje elpriser. De ser mulighederne herfor ved optimeret drift af varmepumper og vækstlys.

Vald. Birn A/S fortalte, at de er med i IEP projektet bl.a. for at få mulighed for at afdække ukendte barrierer og omkostninger forbundet med at skulle agere proaktiv efter et volatilt elmarked, for at arbejde med muligheder i elmarkedet, samt alle dets partnere og de forhold, som har indflydelse på optimering af et elmarked.

Negative elpriser er en realitet

Energi Danmarks budskab var, at om end vi ser frem i tiden til år 2020, så er problematikken allerede højst relevant, da vi allerede nu har flere dage om året med negative elpriser, i alt ca. 10-15 dage om året.

Ved at være mere aktive kan virksomheder derfor udnytte markedet til at opnå lavere afregningspriser – uden at markedsprisen nødvendigvis er faldet. Men det kræver et tæt samarbejde mellem kunden og leverandøren.

EnergiData ApS fortalte om muligheder for indsamling af måledata, energistyring, samt deraf potentialer for energibesparelser. EnergiData overvåger dagligt energiforbruget på 5.327 bygninger i Danmark, svarende til 22,3 mio. m2 og der er i øjeblikket 43.915 målere i systemet.

Insero Software sluttede talerækken og fortalte specifikt om udvikling af en aggregator-funktion, som har til formål at optimere case-virksomhedens fleksible elforbrug med henblik på at indsamle data, monitorere, forecaste, markedsinterface og optimere forbrug. Funktionaliteten kan anvendes af flere forskellige aktører i energisektoren.

Efter dagens spændende indlæg var der en underskriftseance mellem case-virksomhed Vald. Birn A/S og IEP-partnerskabet. Desuden underskrev partnerskabet den allerede underskrevne kontrakt fra Knud Jepsen A/S. Se billeder fra underskriftsseancen her og her.