Overraskende forskningsresultater i intelligent energi

Nu er regnestykket gjort op efter et forsøg med at undersøge, hvor meget energi der kan spares i almindelige danske parcelhuse ved at lade automatik skrue ned for varmen, når beboerne sover eller er på arbejde. Noget overraskende viste det sig, at der kun blev sparet 7% årligt. Omvendt er dette udtryk for, at gode gamle murstenshuse holder bedre på varmen, end man skulle have troet. Forsøget har arbejdet med ”gear”:

Hvis boligejeren kan installere varmestyringsteknolgi, hvor han/hun kan vælge om huset skal køre i:

  • Normal Cruise Gear (som vi plejer)
  • Økonomi Gear (natsænkning)
  • Superøkonomi Gear (delvis lade energiselskaber styre inden for aftalte temperaturer)

Kunne man så forvente, at en del ville vælge ”Superøkonomi gear”?

Forskerne vil nu undersøge om de selvsamme huse kan fungere som batterier i et dansk Smart Grid, og absorbere overskudsenergi fra eks. vindkraft. Resultatet skaber grobund for nye testprojekter, som appellerer til de CLEAN medlemmer, der arbejder med tekniske løsninger og udvikling. Forskernes umiddelbare konklusion peger på, at der vil være en balanceringsmulighed på op til 630.000 mwh alene i parcelhuse bygget i perioden 1960-1980. Uanset hvor mange boligejere, der ville vælge det ene eller det andet gear, peger projekt Smart Energi I Hjemmet på, at smart energi teknologi kan give besparelser og indsigt i bygningers termiske egenskaber. Sammensat kan det bidrage til løsning af Smart Grid udfordringerne.
Læs mere om projektet, som Middelfart kommune, SBI og en række private boligejere har deltaget i.

http://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Den%20grønne%20vækstkommune/Smart%20energi%20i%20hjemmet/Forsoeg%20med%20intelligent%20natsaenkning