Baseline for energieffektivitet i spildevandsrensningsanlæg og vandværker i Polen

Projektet fokuserer på at etablere samarbejder mellem danske og polske virksomheder for at skabe øget eksport til vandsektoren i Polen.

Baggrund

Den polske vandsektor er moderniseret over flere omgange gennem de sidste 20 år, og fokus er igen på at styrke og energi effektivisere vandsektoren, hvorfor behovet for samarbejder mellem danske virksomheder, som har stærke kompetencer inden for vandbehandling netop nu er i høj kurs i Polen. Der eksisterer derfor behov fra danske SMV’er om at identificere og skabe kontakt til potentielle internationale og polske partnere med henblik på at udvide danske samarbejds- og markedsmuligheder. I dette projekt gøres det med udgangspunkt i et konkret innovationsprojekt fra Danmark, hvor en gruppe af danske virksomheder har udviklet en baseline model som er med til at kortlægge spildevandsanlægget energiforbrug og dermed skabe grundlag for at modernisere et eksisterende energiforbrugende spildevandsanlæg til et energi neutralt eller endda energi producerende anlæg

Formål

Projektets formål er at skabe tillid mellem danske og polske parter for derigennem at øge eksportandelen for små og mellemstore virksomheder og samtidig indføre ny grøn teknologi i den polske vandsektor De primære aktiviteter i projektet er identifikation af potentielle partnere samt afholdelse af en række workshops og matchmaking events, hvormed projektet vil udgøre en platform for transnationale samarbejder ved at arbejde på konkrete projektmuligheder og v.h.a. den dansk udviklede Baseline model at udføre forundersøgelser af den polske vandsektor med henblik på forsknings-, udviklings-, og innovationsprojekter (FUI) målrettet modernisering og effektivisering. Der dannes hermed grundlag for fremtidig indfrielse af de danske virksomheders ønske om at stille dansk viden og kundskab til rådighed for polske partnere.

Varighed

Januar- november 2015

Projektpartnere

CLEAN, Gdanska Fundacja Wody, Picca, Envidan, Middelfart spildevand, DHI